MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anasayfa

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 9 Mayıs 2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede 2008/13603 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca kurulmuştur.

Fakültemizde Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Çevre, Makine,Biyomedikal,İnşaat ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır.

Fakültemizin amacı, disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştıran, yeni gelişmeler ışığında değerlendiren, bilimsel zihniyete sahip, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip edebilen, konusunda karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, evrensel etik değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, başarı için işbirliğine açık, iş dünyasının tercih edeceği Mühendisler yetiştirmektir.

Duyurular

Tüm Duyurular

Haberler \ Etkinlikler

Tüm Haberler

×